FNs Klimaforhandlinger

En kort guide til hva som skjer når verdens ledere samles for å forhandle klimapolitikk

Klimakrisa har allerede store konsekvenser for livsbetingelsene til den fattigste delen av verdens befolkning, og vil være en økende fare for oss alle framover.

Klimaforhandlingene er en måte verden går sammen på for å prøve å begrense skadene av klimakrisa, og redusere framtidige utslipp. Medlemslandene i FN, eller «parter», møtes til årlige partskonferanser og mellommøter for å forhandle om videre forpliktelser og klimaavtaler.

I 2015 samlet verdens ledere seg i Paris, hvor de ble enige om en ny klimaavtale: Parisavtalen. Dette er en avtale som har hatt en betydelig påvirkning på verdens klimatiltak – men hvordan ble den laget og hva skjer fremover?

For å vise vei gjennom jungelen av forkortelser, prosedyrer og begreper som omgir klimaforhandlingene, har Spire satt sammen denne guiden.

Klimakonvensjonen

Det kan også være nyttig å få et overblikk over viktige hendelser og ofte brukte forkortelser i klimaforhandlingene:

Klimakonvensjonen

Det kan også være nyttig å få et overblikk over viktige hendelser og ofte brukte forkortelser i klimaforhandlingene:

Viktige øyeblikk i klimaforhandlingene

Viktige øyeblikk i klimaforhandlingene

UNFCCC
United Nations Framework Convention of Climate Change. FNs klimakonvensjon.

PARTY
Landene som har signert klimakonvensjonen kalles parter (parties).  

COP
Conference of the Parties.
Årlig partsmøte mellom de 196 medlemslandene i klimakonvensjonen, og øverste besluttende organ. 

SBI
Subsidiary Body for Implementation. Komité som løpende diskuterer implementeringen av FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

SBSTA
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
. Komité som behandler emner knyttet til teknologi og vitenskap.

APA
Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
. Arbeidsgruppe med fokus på å forberede Parisavtalens ikrafttredelse. 

PAWP
Paris Agreement Work Package. Fulle settet av avtaler som ble forhandlet frem mot 2020.

CBDR
Common But Differentiated Responsibilities. Felles, men ulikt ansvar. Viktig rettferdighetsprinsipp i klimakonvensjonen

KP
Kyotoprotokollen. Avtalen som kom før Parisavtalen.

WIM
Warsaw International Mechanism. Adressere tap og skade assosiert med klimaforandringers konsekvenser i utviklingsland.

KJWA
Koronivia Joint Work on Agriculture 

LWPG
Lima Work Programme on Gender. Annerkjenner kjønnsdimensjonen i klimaendringene.

GAP
Gender Action Plan

NDC
Nationally Determined Contributions. Nasjonalt bestemte bidrag.

Global Stocktake
Vurderer fremgang mot overholdelse av Parisavtalens mål. Fra 2023 og hvert femte år.

LTG
Long-term temperature goal. Langsiktig mål. Som oftest for 2050, eller senere.

Emission gap
Gapet mellom nødvendige utslippskutt, og det som har blitt lovet så langt.

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change. FNs klimapanel. Panel som gjennomgår klimaforskning. Produserer rapporter basert på eksisterende forskning, men driver ikke forskning selv.